1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

കിട്ടും പണമെങ്കിലിപ്പോൾ - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ

bins

 

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ

                        ധ്രുവൻ കാട്ടിൽ അലയുന്ന സമയത്ത് നാരദമഹർഷി നാട്ടിലെ ജീവിതാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യന്റെ  അതിമോഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ധ്രുവനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പാഠഭാഗത്തുള്ളത്. പണം കിട്ടും എന്നോർത്ത് എന്തു ദുഷ്ടത കാണിക്കുവാനും മനുഷ്യന് മടിയില്ല .മനുഷ്യന് എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല രണ്ടു പണം  കിട്ടും എന്നു കേട്ടാൽ അവർ പതിനെട്ടു കാതമെങ്കിലും അത് വാങ്ങാൻ ഓടും. ഭക്ഷണത്തിനും പ്രസിദ്ധിക്കും രാജസേവയ്ക്കും ദുരമൂത്ത് നടക്കുകയാണ് ചിലർ.രാജാവിനെ സേവിക്കുക എന്ന വ്യാജേന  ചിലർ പെരുമാറുന്നു. നുണകൾ പറഞ്ഞ് പലരേയും ചതിക്കുന്നു. കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുകയെന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു വിചാരവും അവർക്കില്ല .അർഹതപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല. ദുരാഗ്രഹം നിമിത്തം മാത്രമാണ് അവർ ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതുന്നത് .അർത്ഥരഹിതമായ കാവ്യങ്ങളാകും അവ. പട്ടുകിട്ടുമ്പോൾ പോലും അവർക്ക് സന്തോഷമില്ല .കാരണം പണം കൂടെ കിട്ടുമെന്ന് അതിനുമുമ്പേ അവൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു .പട്ടു കിട്ടിയാൽ തരിവള കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന ദു:ഖമാണവന്.ഇങ്ങനെ ഓരോ കുറുക്കുവിദ്യകൾ കാണിച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് . ആട്ടവും പാട്ടും കൊട്ടും ചാട്ടവും എല്ലാം അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കച്ചകെട്ടി വെട്ടും തടയും അവർ പയറ്റുന്നുണ്ട്. വായന കൊണ്ട് മാത്രമേ ഫലം ഉള്ളു എന്ന് വിചാരിച്ച് ചിലർ മത്സരിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട്.  പണം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി വേറെ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല വൈദ്യം തന്നെ വേണം എന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു. കാശുണ്ടാക്കാൻ മാത്രമാണ് വൈദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് .'കയ്പ്പുള്ളകാരസ്കരഘൃതവും ''ഗുൽഗുലുതിക്തകം 'ചേരുന്ന നെയ്കളും എണ്ണയും പൊടികളും ഗുളികകളും ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുത്ത് വ്യാജ ചികിത്സ ചെയ്ത് ചിലർ പണം കൈക്കലാക്കുന്നു .കാശ് കിട്ടാൻ മാത്രം മന്ത്രവാദം പഠിക്കുന്നു .മന്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്നും  വെറുതെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു.  ചിലർ മന്ത്രിമാരോടും രാജാക്കന്മാരോടും ചേർന്ന് നിന്ന് അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് പട്ടും വളയും അവരിൽനിന്നും പിടുങ്ങുന്നു. ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചു എന്ന വ്യാജേന രാജാവിന്റെ പക്കൽ നിന്നും പകുതി രാജ്യം കൈക്കലാക്കാൻ വരെയും ചിലർക്ക് മടിയില്ല .ജാതകം നോക്കിയിട്ട് അവർ പറയുന്ന നുണകൾ കേട്ട് നമ്മൾ പല വസ്തുക്കളും എടുത്ത്കൊടുത്തു പോകും. നീർക്കുമിള പോലെയുള്ള ജീവനെ പോറ്റുവാൻ മനുഷ്യൻ എത്ര മാത്രമാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്!

To Top