1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രേരണം

bins

 ഒരു ചാലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തികബലരേഖകള്‍ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ ചാലകത്തില്‍ വൈദ്യുതി പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ്‌ വൈദ്യുതകാന്തികപ്രേരണം (Electromagnetic induction). ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന വിദ്യുത്ചാലകബലത്തെ പ്രേരിതവിദ്യുത്ചാലകബലം എന്നും വൈദ്യുതിയെ പ്രേരിത വൈദ്യുതി എന്നും പറയുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ചും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാമുള്ള ആനിമേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത വീഡിയോകളാണ് ചുവടെയുള്ളത്. എല്ലാ വീഡിയോകളും Download Video എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.

വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം
ഒരു ചാലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തിക ഫ്ലക്സില്‍ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഫലമായി ചാലകത്തില്‍ ഒരു emf പ്രേരണം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രേരണമെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതെങ്ങനെയെന്നാണ് ചുവടെയുള്ള വീഡിയോയില്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

EM Induction - Download VIDEO

AC ജനറേറ്റര്‍
വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം അനുസരിച്ച് യാന്ത്രികോര്‍ജ്ജത്തെ വൈദ്യുതോജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് AC ജനറേറ്റര്‍.

AC Generator - Download VIDEO
AC Generator stages - Download VIDEO

DC ജനറേറ്റര്‍
DC വൈദ്യുതിലഭ്യമാക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് DC ജനറേറ്റര്‍.

DC Generator - Download VIDEO

AC ജനറേറ്ററും DC ജനറേറ്ററും ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കൂ!

AC-DC Generator - Download VIDEO

ചലിക്കും ചുരുള്‍ മൈക്രോഫോണ്‍
മൈക്രോഫോണില്‍ ശബ്ദതരംഗങ്ങള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായി വോയിസ് കോയില്‍ കമ്പനം ചെയ്യുന്നു. സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള വോയിസ് കോയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകമായി രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിരകാന്തത്തിന്റെ ധ്രുവങ്ങള്‍ക്കിടയിലാണ്.

Moving Coil - Download VIDEO

മ്യുച്വല്‍ ഇന്‍ഡക്ഷന്‍
അടുത്തടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കോയിലുകളിലൊന്നിലൂടെ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോള്‍ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലന് മാറ്റമുണ്ടാകുകയും തല്‍ഫലമായി രണ്ടാമത്തെ കോയിലിലെ emf പ്രേരിതമാകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് മ്യൂച്ചല്‍ ഇന്‍ഡക്ഷന്‍.

Mutual Induction - Download VIDEO

ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍
മ്യൂച്ച്വല്‍ ഇന്‍ഡക്ഷന്‍ എന്ന തത്വം പ്രാവര്‍ത്തികമായിട്ടുള്ള ഉപകരണമാണ് ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍. രണ്ടുതരം ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ ഉണ്ട്.
  • സ്റ്റെപ്പ് അപ് ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍
  • സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണ്‍ ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍

Transformers - Download VIDEO

മോട്ടാര്‍ തത്വം
കാന്തികമണ്ഡലത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുത വാഹിയായ ചാലകം (conductor) ഒരു ബലത്തിന് വിധേയമാകന്നു. ഇതാണ് മോട്ടോര്‍തത്വം. ഫ്ലമിങ്ങിന്റെ ഇടതുകൈ നിയമം ഉപേയാഗിച്ച് ഈ ബലത്തിന്റെ ദിശ മനസിലാക്കാം.

Motor principle - Download VIDEO

ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍
മലയാളം മീഡിയത്തിലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.
Malayalam Medium : Questions - Answers
English Medium : Questions - Answers
To Top