1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

CLASS 3 MALAYALAM
 

1. അമ്മ‍യോടൊപ്പം 

പൂമൊട്ട്


2. മാനത്തിന്റെ മടിത്തട്ടില്‍ 

തുറന്നു വിട്ട തത്ത

കുട്ടികളും പക്ഷികളും

 3. എല്ലുമുറിയെ പണിചെയ്താല്‍

മണ്ണിലെ നിധി

എന്റെ തോട്ടം

4. നിറമുള്ള നന്മകള്‍

മഞ്ഞപ്പാവാട
നക്ഷത്രവും പൂവും

 

5. വഴിവിളക്ക്  

 സ്നേഹം

ഗാന്ധിജിയുടെ സന്ദേശം

6. കളിയും കാര്യവും

 പട്ടം

എലിയും പൂച്ചയും

 

7. ഒരു സ്വപ്‌നം പോലെ 

 നീലാകാശം

കണ്ണാടിയമ്പുകൾ

വസന്തം വന്നപ്പോൾ

8. വെളിച്ചം പകർന്നവർ

ഐക്യഗാഥ

മുന്‍പേ നടന്നവര്‍ 

ഖലീഫയുടെ കൊട്ടാരം

9.അറിയാൻ അറിയിക്കാൻ

 മുന്നാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിലെ ആകെ റിസോർഴ്സുകൾ

 പാവകളി വീഡിയോTo Top