1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

കേരള പാഠാവലി യൂണിറ്റ് 1 തേനൂറും മലയാളം

bins


കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ്

 മലയാളത്തിലെ ആധുനിക കവികളിലൊരാളാണ് കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ് (മേയ് 10, 1927 - മാർച്ച് 26, 2006).  ദാർശനിക മേമ്പൊടിയുള്ള ഹ്രസ്വകവിതകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായി. ബാലസാഹിത്യ മേഖലയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ വ്യാപകമായ അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ കുട്ടിക്കവിതകളാ‍ണ് കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷിന്റെ സവിശേഷത എന്ന ധാരണ വേരുറച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്.

 ഞായപ്പള്ളി ഇല്ലത്തെ നീലകണ്ഠൻ മൂസതിന്റെയും അതിയാരത്തു നാരായണി അമ്മയുടെയും മകനായി 1927 മേയ് 10-ന് കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ് ജനിച്ചു

മലയാള കവിതയിൽ വ്യതിരിക്തമായ ഒരു ശൈലി അവതരിപ്പിച്ച കവിയാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി. ഹ്രസ്വവും ചടുലവുമായ കവിതകളിലൂടെയാണ് ഈ കവി ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത്. അലങ്കാരസമൃദ്ധമായ കാവ്യശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറി ഋജുവും കാര്യമാത്രപ്രസക്തവുമായ കവിതാരീതിയാണ് ഇദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത്.ദാർശനികമായ ചായ്‌വ് പ്രകടമാക്കുന്നവയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ. ഉപഹാസപരതയും ആത്മവിമർശനവും ചേർന്ന കവിതകൾ മുതിർന്നവരെയും കുട്ടികളെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിച്ചു. ആധുനിക കവിതയുടെ ആദ്യകാല സമാഹാരമായ കാൽശതം കുഞ്ഞുണ്ണി എന്ന പേരിൽ സമാഹരിക്കപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയഞ്ച് കവിതകൾ സമകാലീനരായ മറ്റു കവികളുടേതിൽ നിന്നും ഭാവുകത്വപരമായ അന്തരം വ്യക്തമാക്കുന്നവയായിരുന്നു.
ഈരടികൾ മുതൽ നാലുവരികൾ വരെയുള്ളവയാണ് കുഞ്ഞുണ്ണിക്കവിതകളിൽ ഏറെയും. ആദ്യകാല കവിതകൾ ഇവയെ അപേക്ഷിച്ച് ദൈർഘ്യമുള്ളവയാണ്. എന്നാൽ കാല്പനികമായ ഭാവചപലതയോട് പിണങ്ങി നില്ക്കുന്ന സ്വഭാവസവിശേഷത ആ ഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ പ്രകടമായിരുന്നു.  


ചില കുഞ്ഞുണ്ണിക്കവിതകൾ
‘എന്നിലുണ്ടെന്തുമെല്ലാരുമെല്ലാടവും‘ എന്ന ഒറ്റ വരികവിതയിൽ മാഷ് തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കവിതകളുടേയും സമഗ്ര പഠനം സംക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 • കുഞ്ഞുണ്ണിക്കൊരു മോഹം
  എന്നും കുഞ്ഞായിട്ടു രമിക്കാൻ
  കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു രസിച്ചീടുന്നൊരു
  കവിയായിട്ടു മരിക്കാൻ.
 • സത്യമേ ചൊല്ലാവൂ
  ധർമ്മമേ ചെയ്യാവൂ
  നല്ലതേ നൽകാവൂ
  വേണ്ടതേ വാങ്ങാവൂ
 • ഒരു വളപ്പൊട്ടുണ്ടെൻ കയ്യിൽ
  ഒരു മയിൽപ്പിലിയുണ്ടെന്നുള്ളിൽ
  വിരസ നിമിഷങ്ങൾ സരസമാക്കുവാ
  നിവ ധാരാളമാണെനിക്കെന്നും.
 • ജീവിതം നല്ലതാണല്ലോ
  മരണം ചീത്തയാകയാൽ
 • ഉടുത്ത മുണ്ടഴിച്ചിട്ടു
  പുതച്ചങ്ങു കിടക്കുകിൽ
  മരിച്ചങ്ങു കിടക്കുമ്പോ
  ഴുള്ളതാം സുഖമുണ്ടിടാം.
 • ഞാനെന്റെ മീശ ചുമന്നതിന്റെ
  കൂലിചോദിക്കാൻ
  ഞാനെന്നോടു ചെന്നപ്പോൾ
  ഞാനെന്നെ തല്ലുവാൻ വന്നു.
 • പൂച്ച നല്ല പൂച്ച
  വൃത്തിയുള്ള പൂച്ച
  പാലു വച്ച പാത്രം
  വൃത്തിയാക്കി വച്ചു.
 • എത്രമേലകലാം
  ഇനിയടുക്കാനിടമില്ലെന്നതുവരെ
  എത്രമേലടുക്കാം
  ഇനിയകലാനിടമില്ലെന്നതുവരെ.
 • എനിക്കുണ്ടൊരു ലോകം
  നിനക്കുണ്ടൊരു ലോകം
  നമുക്കില്ലൊരു ലോകം.
 • മഴ മേലോട്ട് പെയ്താലേ
  വിണ്ണു മണ്ണുള്ളതായ് വരു
  മണ്ണുള്ള ദിക്കിലുള്ളോർക്കേ
  കണ്ണു കീഴോട്ടു കണ്ടിടൂ
 • കാലമില്ലാതാകുന്നു
  ദേശമില്ലാതാകുന്നു
  കവിതേ നീയെത്തുമ്പോൾ
  ഞാനുമില്ലാതാകുന്നു
 • പൊക്കമില്ലാത്തതാണെന്റെ പൊക്കം
 • മന്ത്രിയായാൽ മന്ദനാകും
  മഹാ മാർക്സിസ്റ്റുമീ
  മഹാ ഭാരതഭൂമിയിൽ
 • മഴയും വേണം കുടയും വേണം കുടിയും വേണം
  കുടിയിലൊരിത്തിരി തീയും വേണം
  കരളിലൊരിത്തിരി കനിവും വേണം
  കൈയിലൊരിത്തിരി കാശും വേണം
  ജീവിതം എന്നാൽ പരമാനന്ദം
 • ആശകൊണ്ടേ മൂസ തെങ്ങുമേ കേറി
  മടലടർന്നു വീണു
  മൂസ മലർന്നു വീണു
  മടലടുപ്പിലായി
  മൂസ കിടപ്പിലായി!
 • ശ്വാസം ഒന്ന് വിശ്വാസം പലത്
 • ശ്വാസമാവശ്യം ആശ്വാസമാവശ്യം വിശ്വാസമത്യാവശ്യം
 • കപടലോകത്തിലെന്നുടെ കാപട്യം
  സകലരും കാണ്മതാണെൻ പരാജയം
 • "ആറുമലയാളിക്കു നൂറുമലയാളം
  അരമലയാളിക്കുമൊരു മലയാളം
  ഒരുമലയാളിക്കും മലയാളമില്ല"
 • കുരിശേശുവിലേശുമോ?
 • യേശുവിലാണെൻ വിശ്വാസം
കീശയിലാണെൻ ആശ്വാസം.

കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ ചില ഫലിത പ്രയോഗങ്ങൾ

 • പൊക്കമില്ലായ്മയാണ് എന്റെ പൊക്കം
 • മുട്ടായിക്ക് ബുദ്ധിവച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി
 • മത്തായിക്ക് ശക്തിവച്ചാൽ ശക്തിമത്തായി
 • ഒരുമയുണ്ടെങ്കിൽ ഉലക്കേലും കിടക്കാല്ലോ
  ഒരുമയില്ല്ലെങ്കിൽ കിടക്കേയും ഉലയ്ക്കാലോ
 • പിന്നോട്ടു മാത്രം മടങ്ങുന്ന കാലുകൊണ്ടല്ലയോ
  മുന്നോട്ടു പായുന്നിതാളുകൾ
 • കട്ടിലുകണ്ട് പനിക്കുന്നോരെ
  പട്ടിണിയിട്ടു കിടത്തീടേണം 
 കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷിന്റെ കവിതകള്‍ കേള്‍ക്കാം     
 


  

To Top