1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Class IX Social science I Chapter-1.ഭക്ഷ്യശേഖരണത്തില്‍ നിന്ന്‌ ഭക്ഷ്യോല്‌പാദനത്തിലേക്ക്‌

bins

 

ശിലായുഗം
 • പുരാതന ശിലായുഗം
 • നവീന ശിലായുഗം
സവിശേഷതകള്‍
 • പുരാതന ശിലായുഗം
 1. ഏതാണ്ട്‌മൂന്നുലക്ഷത്തില്‍പ്പരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുമുന്‍പ്‌ ആരംഭിക്കുകയും പതിനയ്യായിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പ്‌ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്‌തു.
 2. ശിലകൊണ്ട്‌ ആയുധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കി. മുഖ്യായുധം കൈക്കോടാലി ആയിരുന്നു.
 3. വെളിച്ചത്തിനും, ചൂടിനും സ്വയരക്ഷയ്‌ക്കും വേണ്ടി തീ ഉപയോഗിച്ചു. 
 4. ഗുഹകളില്‍ താമസിക്കുകയും മൃഗചര്‍മ്മം വസ്‌ത്രമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്‌തു.
 5. കൊത്തുപണിയും ഗുഹാചിത്ര നിര്‍മ്മിതിയും ആരംഭിച്ചു.
 • നവീന ശിലായുഗം
 1. ക്രിസ്‌തുവിനു മുമ്പ്‌ ഏകദേശം 15000 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ്‌ ആരംഭിക്കുകയും ലോഹയുഗത്തിന്‍െറ ആവിര്‍ഭാവത്തോടെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്‌തു.
 2. കൃഷിചെയ്യുവാന്‍ പഠിച്ചു. സ്‌ഥിരമായി ഒരു സ്‌ഥലത്ത്‌ താമസിക്കുവാനാരംഭിച്ചു.
 3. മൃഗങ്ങളെ മെരുക്കി വളര്‍ത്താന്‍ തുടങ്ങി.
 4. ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചു. ചക്രവണ്ടികള്‍ രൂപപ്പെടുത്താന്‍ തുടങ്ങി.
 5. പ്രകൃതിശക്‌തികളെ ആരാധിക്കുവാന്‍ തുടങ്ങി.
പ്രാചീന നവീന ശിലായുഗങ്ങളിലെ മനുഷ്യ ജീവിതരീതികള്‍
 • പുരാതന ശിലായുഗം
ഭക്ഷ്യോത്‌പ്പാദനവും, ഗതാഗതമാര്‍ഗവും
സംഘടിതമായ വേട്ടയാടല്‍, മൃഗങ്ങളെ കെണിവെച്ചു പിടിക്കല്‍,
മീന്‍പിടിത്തം, ധാന്യങ്ങളും കിഴങ്ങുകളും സംഭരിക്കല്‍.
കരുക്കളും പണിത്തരങ്ങളും
കല്‍ക്കരുക്കള്‍, കൈക്കരുക്കളും ആയുധങ്ങളും പിടിയിട്ട കരുക്കള്‍, ചുറ്റിക, മഴു, കുന്തം, അമ്പ്‌, കവണ തുളയ്‌ക്കുവാനുള്ള കരു.
ഉപകരണങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനരീതികളും
തോലൂറക്കിടല്‍, പിരിച്ച ചരട്‌, കയറുകള്‍, സഞ്ചികള്‍, വലകള്‍, കുട്ടകള്‍, തോല്‍വാറ്‌.
സാമൂഹ്യഘടന
ചെറിയ സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങള്‍ കുലച്ചിഹ്നാത്‌മകഗോത്രങ്ങള്‍, ശവസംസ്‌കാരച്ചടങ്ങുകള്‍, നായാട്ടു ചടങ്ങുകള്‍, മാന്ത്രികന്‍മാര്‍.
ബൗദ്ധികവും സാംസ്‌കാരികവുമായ നേട്ടം
മൃഗ സസ്യ വിജ്‌ഞാനം കുലാചാരപരമായ നൃത്തങ്ങള്‍, ഗാനങ്ങള്‍, പുരാണ കഥകള്‍, പ്രകൃതിയെ അനുകരിച്ച്‌ ചിത്രമെഴുത്തും കൊത്തുപണിയും വൈദ്യവും.

 • നവീന ശിലായുഗം
ഭക്ഷ്യോത്‌പാദനവും ഗതാഗതമാര്‍ഗവും
കൃഷി: നാടോടി കൃഷി.
വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങള്‍: ഭക്ഷിക്കാന്‍, രോമം കിട്ടാന്‍, ഭാരം ചുമക്കാന്‍, ഭാരം വലിക്കാന്‍,
ഭക്ഷണസംഭരണം: സ്‌ഥിരമായ വയലുകള്‍.
കരുക്കളും പണിത്തരങ്ങളും
ഉരച്ചുണ്ടാക്കിയ കല്‍ക്കരുക്കള്‍, മഴു, തൂമ്പ, കൈകൊണ്ട്‌ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന തിരിയന്ത്രങ്ങള്‍, പ്രാകൃതമായ സ്വര്‍ണ്ണം, ചെമ്പ്‌ കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങള്‍.
ഉപകരണങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനരീതികളും
പാത്രപ്പണി, നൂല്‍നൂല്‌പ്‌, നെയ്‌ത്ത്‌, ഓടുകൊണ്ടും കളിമണ്ണുകൊണ്ടുമുള്ള കുടിലുകള്‍, മരം കൊണ്ടുള്ള വീടുകള്‍, അപ്പം ചുടല്‍, പുളിപ്പിക്കല്‍.
സാമൂഹ്യഘടന
ഗ്രാമങ്ങള്‍, ഉല്‌പാദനശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചടങ്ങുകള്‍, മഴ പെയ്യിക്കുന്നവര്‍, ധാന്യരാജാക്കന്‍മാര്‍, സാമൂഹികാസമത്വങ്ങളുടെ ആവിര്‍ഭാവം. കുലച്ചിഹ്നാത്‌മകമായ ഒത്തുമാറ്റങ്ങള്‍.
ബൗദ്ധികവും സാംസ്‌കാരികവുമായ നേട്ടം
കൃഷിക്കാവശ്യമായ പഞ്ചാംഗം, ജ്യാമിതീയരൂപങ്ങള്‍, പ്രതീകാത്‌മകത്വം സൃഷ്‌ടിയെപ്പറ്റിയുള്ള പുരാണകഥകള്‍. 

To Top