1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

യൂണിറ്റ് - 2 മനുവിന്‍റെ വികൃതി

bins

 

                  
           TEACHING MANUAL 

                WORK SHEET 


Game
ഒന്നു മുതല്‍ 10 വരെ സംഖ്യകള്‍ പേപ്പര്‍ ഗ്ളാസിനു മുകളില്‍ ഒട്ടിച്ച ശേഷം കമ്പുകെട്ടുകളോ മുത്തുകളോ മഞ്ചാടിയോ ഒരു പാത്രത്തില്‍ വെച്ചുകൊടുക്കുക.ഓരോ ഗ്ളാസിനു മുകളിലുമുള്ള സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം കുട്ടികള്‍ എണ്ണിയെടുത്ത് ഗ്ളാസിലിടണം

To Top