1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

അദ്ധ്യായം 1 സമാന്തര ശ്രേണികള്‍ (Arithmatic sequence)

bins

 

സമാന്തരശ്രേണി എന്നാല്‍ എന്താണെന്ന് 

അറിയാന്‍ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ
സമാന്തരം പലവിധം.......ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ

ശ്രേണികളുടെ ബീജഗണിതം..........ഈ 

വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കൂ

ഒന്നു മുതല്‍ തുടര്‍ച്ചയായ എണ്ണല്‍ 

സംഖ്യകളുടെ തുക എങ്ങിനെ കണക്കാക്കും 

എന്നറിയാല്‍ ഈ വീഡിയോ കാണുക
 ചോദ്യങ്ങളും വര്‍ക്ക്ഷീററുകളും വീഡിയോകളും


Extra question English4

Extra question English5


 സമാന്തര ശ്രേണികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ താഴെകൊടുത്ത വീഡിയോ കാണുക
 

video1

video2
video3

video4

video5

video6To Top